ပထမဆုံး သူ႕ ရဲ႕ Stock Firmware ကုိ အရင္ Download ရယူပါ။ Lenovo Firmware ျပီးသြားရင္ေတာ့ Zip ကုိ ျဖည္လုိက္ပါ။ sdfuse ဆုိျပီး folder ေလးေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ SD CARD ထဲထည့္လုိက္ပါ။ ျပီးသြားရင္ေတာ့ ဖုန္းကုိပါ၀ါပိတ္လုိက္ပါ။ Battery ျဖဳတ္လုိက္ပါ။ ျပီးရင္ Battery ျပန္တက္လုိက္ပါ။ Volume Down + Power ကုိ ဖိႏွိပ္ထားလုိက္ပါ။ ဒီလုိတက္လာပါလိမ့္မယ္။   SD Update ကုိ ေရြးေပးလုိက္ပါ။ ဒီလုိေပၚလာပါလိမ့္မယ္။     ျပီးရင္ Start ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။       ျပီးရင္ Reboot ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။